Máte doma starý výrobník SodaStream?

Stačí přinést svůj starý výrobník s originální nepoškozenou šroubovací bombičkou Sodastream (případně pouze bombičku) do jakékoli prodejny PLANEO v České republice a vybrat si z nabídky nových výrobníků zařazených do akce.

Akce platí od 1.5. do 30.6. 2024 na všech prodejnách PLANEO v ČR.
V rámci akce Šrotovné dostanete slevu až 30 %. Více info na www.planeo.cz

 

Pro ty, kteří nemají v blízkosti svého domova prodejnu PLANEO a chtějí se zapojit do akce, jsme připravili možnost vyplnit následující formulář a poslat svůj starý výrobník na adresu uvedenou v podmínkách níže. Po ověření správnosti obdržíte slevový kód na nový výrobník se slevou až 30%.

Na který výrobník chcete slevu?
Podmínky marketingové akce „Šrotovné SodaStream“ (dále jen „akce“) pro zapojení se do akce mimo prodejen Planeo

Pořadatel akce:
Pořadatelem akce je společnost FAST ČR, a.s., se sídlem U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, IČO: 247 77 749, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16725, (dále jen „pořadatel“). 

Zajištění akce:
Akci zajišťuje společnost Phoenix Communication a.s., Opletalova 5/7, 111 44, Praha 1, IČO: 289 76 126, Spisová značka: B 15636 vedená u Městského soudu v Praze

Princip a podmínky vstupu do akce: 
Každý zákazník, který se v období 1.5.2024 - 30.6.2024 zaregistruje k účasti a nejpozději do 14.7.2024 vrátí společnosti FAST ČR, a.s., která je autorizovaným distributorem značky SodaStream na českém trhu, jakýkoliv výrobník SodaStream, který má originální šroubovací bombičku:
a)    Svůj původní (starý) výrobník SodaStream s originální nepoškozenou šroubovací (modrou) bombičkou nebo
b)    Nepoškozenou originální šroubovací (modrou) bombičku SodaStream 

obdrží od společnosti FAST ČR, a.s. slevový kód až 30 % na online nákup nového výrobníku SodaStream na www.sodastream.cz (dále jen „šrotovné“).

1.    Pro získání šrotovného je nutno dodržet následující postup: 
    i.    Vyplnit v období 1.5.2024 - 30.6.2024 registrační formulář na stránkách SodaStream www.sodastream.cz/planeo-srotovne/
    ii.    Doručit poštou nejpozději do 14.7.2024  (rozhoduje datum podání zásilky, osobní doručení není možné) na adresu Phoenix Communication a.s., Opletalova 5/7, 111 44, Praha 1 
        -    současný (starý) výrobník s nepoškozenou originální šroubovací (modrou) bombičkou SodaStream 
                 (případně pouze nepoškozenou originální šroubovací (modrou) bombičku SodaStream bez výrobníku)
        -    své kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, telefonní číslo a typ výrobníku, na který si chce uplatnit slevu) ručně napsané na papíře

    
2.    Po splnění všech výše uvedených podmínek a ověření správnosti bude nejpozději do 15 dnů od ukončení akce na Vámi uvedenou emailovou adresu zaslaný jednorázový kód s až 30% slevou na nový výrobník a platností maximálně 45 dnů. Slevový kód je možné uplatnit jednorázově v e-shope na www.sodastream.cz.

Příslušná sleva platí jenom pro výrobníky:
    - GAIA Black výrobník SODASTREAM        Sleva 25%
    - GAIA White výrobník SODASTREAM        Sleva 25%
    - Terra White výrobník SODASTREAM       Sleva 25%
    - Terra Black výrobník SODASTREAM       Sleva 25%
    - Terra Red výrobník SODASTREAM         Sleva 25%
    - E-Terra Black výrobník SODASTREAM     Sleva 25%
    - Art Black výrobník SODASTREAM         Sleva 30%
    - Art Misty Blue výrobník SODASTREAM   Sleva 30%
    - DUO Black výrobník SODASTREAM         Sleva 25%

Akce se v době jejího trvání lze zúčastnit opakovaně (vždy po splnění výše uvedených podmínek a ověření správnosti)

Zpracování osobních údajů
Registrací do akce účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje poskytnuté pořadateli v souvislosti s účastí na akci, budou zpracovány pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu akce. Účel zpracování: účast, vyhodnocení akce, předání slevových kódů. Správcem osobních údajů je Pořadatel, viz článek 1. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním slevových kódů a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě slevových kódů v akci. Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy (účasti na akci). Poskytnuté údaje budou uchovávány a zpracovány pouze po dobu trvání smluvního vztahu (účasti v akci) - zahrnuje interval od okamžiku uzavření smluvního vztahu do úplného splnění všech práv a povinností ze smluvního vztahu. Poskytnutí osobních údajů a ověření jejich správnosti a pravdivosti je smluvním požadavkem pořadatele a podmínkou účasti na akci. Účastník není povinen osobní údaje poskytnout, ale v případě neposkytnutí osobních údajů se nemůže akce zúčastnit. Poskytnuté údaje nebudou předávány jinému správci ani nebudou předány mimo území EU. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů.

Společnost FAST ČR, a.s. si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této marketingové akce. Pořadatel je zároveň oprávněn marketingovou akci kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech marketingové akce, bude změna pravidel zveřejněna na internetových stránkách pořadatele. 
Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 
Při nesplnění či porušení podmínek akce bude účastník z akce bez náhrady vyloučen. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání nebo pokusu o něj ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla účastníkovi k získání slevového kódu. Není podstatné, zda k takovému jednání nebo pokusu o něj došlo s vědomím či bez vědomí účastníka. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.
Soutěž a vztahy mezi účastníky a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky.
Účastí na akci projevuje každý účastník svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Blog