Bombičky s plynovou náplní pro výrobu domácí perlivé vody

Výrobníky domácí perlivé vody SodaStream používají ke své činnosti bombičky s plynovou náplní CO2, kterou v čisté vodě proměňují v řetízkující proudy bublinek dodávajících vodě vytouženou chuť.

Bombička je v základní výbavě každého výrobníku značky SodaStream, který si zakoupíte, a její plynová náplň vydrží až na 80 litrů domácí perlivé vody. Počet skutečně vyrobených litrů závisí na tom, jak moc perlivou si vodu vyrábíte.

Po spotřebování plynové náplně vám naše autorizovaná výměnná místa originálních bombiček SodaStream po celé republice ochotně bombičku vymění za naplněnou, a to pouze za cenu plynové náplně.

Při doporučené maloobchodní ceně 199 Kč za novou plynovou náplň až na 80 litrů domácí perlivé vody vás jeden litr vaší vlastní perlivé vody vyjde na cenu již od 2,57 Kč. V pohodlí domova a bez tahání těžkých balíků protivných plastových lahví i vynášení hromad plastového odpadu.
 

 

 

Došla vám plynová náplň?

Jak na výměnu bombičky

Vyšroubujte z výrobníku prázdnou bombičku a zaneste ji na některé z výměnných míst bombiček SodaStream, která jsou vám nablízku po celé republice, u malých prodejců i ve velkých obchodních řetězcích, zřetelně označena samolepkou.

Vraťte prodejci prázdnou bombičku SodaStream a za cenu plynové náplně od něj dostanete výměnou jinou originální bombičku SodaStream s novou náplní plynu až na dalších 80 litrů domácí perlivé vody.

Doma naplněnou bombičku zašroubujete do výrobníku a můžete pokračovat ve výrobě vaší vlastní perlivé vody.

Náš TIP: Pokud nechcete po spotřebování plynové náplně čekat, než vy nebo někdo z rodiny dojde vyměnit prázdnou bombičku na nejbližší výměnné místo, pořiďte si druhou, záložní, bombičku SodaStream.

Kde vyměnit plyn?

Nečekejte, až budete na suchu

Záložní bombička CO2

Pokud se vám stává, že čekáte, než si vy nebo někdo z rodiny vzpomene dojít vyměnit bombičku SodaStream se spotřebovanou plynovou náplní na nejbližší výměnné místo, nebo s výrobníkem cestujete na chatu či dovolenou, pořiďte si druhou, záložní, bombičku SodaStream. Zvýšíte tak „dojezd“ svého výrobníku SodaStream až o dalších 80 litrů domácí perlivé vody. Po spotřebování plynové náplně prázdnou bombičku pohotově prohodíte za plnou, a zatímco váš výrobník pokračuje v chystání nových litrů domácí perlivé vody, máte dostatek času pohodlně zajít bombičku vyměnit.

Kde koupit bombičku?

Obracejte se pouze na autorizovaná výměnná místa

Upozorňujeme uživatele výrobníků domácí perlivé vody SodaStream, že u některých prodejců jim může být vyměněna nebo nabídnuta výměna jejich originální bombičky SodaStream za výrobek jiné značky.
 
Doporučujeme žádat vždy originální bombičky SodaStream, které byly pro váš výrobník navrženy a vyrobeny výrobcem celého systému a jsou jako jediné námi otestované a doporučené pro použití ve výrobnících značky SodaStream. Originální bombičky vyrábíme od roku 1903 a zaručujeme jejich kvalitu.
 
Společnost SodaStream International BV, Provinciënbaan 16, 5121 DL RIJEN, Nizozemí (dále jen „SodaStream“) a společnost FAST ČR jako výhradní dovozce výrobků SodaStream do České republiky neposkytují žádnou garanci spolehlivého a bezpečného používání jiné než originální bombičky SodaStream a nemají odpovědnost za její případné selhání.

SodaStream

Jak poznat originálně plněnou bombičku SodaStream?

Každá bombička SodaStream má z bezpečnostních důvodů přesně stanovenou životnost. Při plnění v našem závodě pokaždé evidujeme její výrobní číslo a přísné kontrole podrobíme všechny její bezpečnostní mechanismy, tlakové ventily i celkový stav. Při jakékoliv pochybnosti bombičku ihned vyřazujeme z provozu a nahrazujeme za novou. Jedině tak vám umíme zaručit 100% bezpečí provozu a kvalitu používané náplně CO2.
 
Společnost Sodastream z bezpečnostních důvodů nikomu neposkytla autorizaci k plnění svých bombiček ani k použití jiných než originálních bombiček Sodastream ve výrobnících domácí perlivé vody značky Sodastream.
 
Originálně naplněnou bombičku SodaStream, která je jako jediná námi otestována a doporučena pro použití ve výrobnících značky SodaStream, bezpečně poznáte podle následujících ochranných prvků, které musí být přítomny všechny současně:

  • Logo společnosti SodaStream na etiketě bombičky
  • Horní část (kolem ventilu) opatřena nepoškozenou modrou pečetí (ochrannou fólií) s logem SodaStream a uvedeným datem expirace

Pro vaši maximální bezpečnost doporučujeme žádat při výměně pouze originální bombičku SodaStream označenou výše uvedenými ochrannými prvky. V případě použití jakékoliv jiné než originální a originálně naplněné bombičky SodaStream ve výrobnících značky SodaStream nemá společnost SodaStream a společnost FAST ČR jakoukoliv odpovědnost za újmy na zdraví či škodě na majetku způsobené použitím neoriginálních bombiček. Veškerá rizika poškození zdraví přecházejí výhradně na prodejce a uživatele těchto neoriginálních bombiček.
 
Vezměte prosím do úvahy, že bombička je tlakové zařízení, které může při neodborné manipulaci, neodborném plnění nebo nedostatečné kontrole v plnícím závodě způsobit explozi a vážná zranění.
 
Při jakékoli pochybnosti nás neváhejte kdykoli kontaktovat na e-mail info@sodastream.cz.
 
U bombiček SodaStream lze před prvním použitím jednoduše překontrolovat správnost hmotnosti obsahu bombičky. K hmotnosti vyražené na bombičce, označené jako „TARE“, připočtěte 425 g oxidu uhličitého. Výsledný součet má souhlasit se zváženou skutečnou hmotnosti Vaší originálně naplněné bombičky SodaStream.
 

Tlakový ventil

Bezpečnostní ventil

Originální pečeť

Nepoškozená originální zelená pečeť (ochranná fólie) ventilu zaručuje kontrolu plnění certifikovaným oxidem uhličitým a kontrolu obou tlakových ventilů bombičky. Proto vždy žádejte u svého prodejce pouze bombičku zn. SodaStream s touto neporušenou pečetí.

Výrobní číslo

Každá bombička Sodastream má z bezpečnostních důvodů přesně stanovenou životnost. Při každém plnění se v německém závodě eviduje pro tento účel výrobní číslo bombičky a kontroluje se i celkový stav bombičky. Při jakékoli pochybnosti se ihned vyřadí a nahradí se bombičkou novou.

Hmotnost bombičky

U bombiček SodaStream lze jednoduše překontrolovat správnost hmotnosti obsahu bombičky. K hmotnosti vyražené na bombičce, označenou, jako „TARE“, připočtěte 425 g oxidu uhličitého kde součet je reálná hmotnost Vaší originálně naplněné bombičky SodaStream.