Pravidla 60 denní garance vrácení kupní ceny

Jsme si jistí tím, co prodáváme. Výrobky SodaStream jsou výrobky nejvyšší kvality. Pokud by však přesto došlo k tomu, že s výrobkem SodaStream Spirit zakoupeným v partnerské maloobchodní síti v době platnosti garance nebudete spokojeni, máte možnost jej do 60 dní od nákupu vrátit a my Vám vrátíme kupní cenu.

Pravidla garance:

 1. Poskytovatelem garance je dovozce výrobků SodaStream Spirit na český trh, společnost FAST ČR, a.s., se sídlem Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ 100 00, IČ: 26726548.
 2. Garance se vztahuje na výrobníky domácí perlivé vody SodaStream Spirit distribuované poskytovatelem na území České republiky a zakoupené spotřebitelem v partnerské maloobchodní prodejně v době platnosti garance od 1. 2. 2017 do 31. 10. 2017. Seznam partnerských maloobchodních prodejen je uveden na internetových stránkách poskytovatele garance www.sodastream.cz.
 3. Garance se vztahuje pouze na výrobky zakoupené spotřebiteli formou prodeje koncovým spotřebitelům, s vyloučením bonusových, věrnostních a jim podobných programů a soutěžních výher. Každý spotřebitel je oprávněn zúčastnit se této garance po dobu jejího trvání pouze jednou.
 4. Výrobky je možné vrátit nejpozději do 60 dní od data prodeje.
 5. Spotřebitel uplatní svá práva z garance vyplněním průvodního kuponu a vrácením zboží poskytovateli garance. Vrácené zboží musí být čisté, kompletní a nepoškozené, zabalené v původním obalu včetně návodu, nepoškozený přístroj, lahev, bombička CO2 a musí být přiložen
  - vyplněný průvodní kupon, který je přílohou těchto pravidel
  - originální doklad o koupi a zaplacení kupní ceny s vyznačeným datem nákupu
  Doklady musí být předloženy v originálech, kopie nebudou uznány.
 6. Výrobky je nutné vrátit poštou nebo osobně na následující adresu: ritual communication s.r.o., Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, Česká republika. Společnost FAST ČR, a.s. a ritual communication s.r.o., neodpovídají za poštou ztracené nebo opožděně doručené balíky, za nekompletní či nečitelné zásilky. Potvrzení o odeslání výrobku poštou není považováno za jeho o doručení společnosti ritual communication. Z tohoto důvodu doporučujeme spotřebitelům zásilku na poště pojistit proti ztrátě.
 7. Požadavek na vrácení kupní ceny bude posouzen ve lhůtě 28 dnů od vrácení výrobku. V případě, že požadavku bude vyhověno, bude zákazníkovi vrácena zaplacená kupní cena, avšak max. ve výši průměrné maloobchodní ceny za výrobek ve třech největších maloobchodních řetězcích v ČR, v nichž je výrobek v prodeji. Avšak max. ve výši poskytovatelem garance doporučené maloobchodní ceny výrobků SodaStream Spirit. Kupní cena bude automaticky ponížena o částku náplně CO2 v hodnotě doporučené maloobchodní ceny, tj. 199 Kč v případě, že bude přístroj vrácen bez plné originálně naplněné bombičky CO2 SodaStream s neporušenou ochrannou fólii označenou logem Soda-Club / SodaStream na ventilu. Uplatnění požadavku na vrácení kupní ceny spotřebitelem je nabídkou poskytovateli garance na uzavření smlouvy o zpětném odkoupení spotřebitelem zakoupeného výrobku poskytovatelem garance za podmínek uvedených v těchto pravidlech. Vrácení kupní ceny bude realizováno akceptací této nabídky poskytovatelem garance, tj. odkoupením výrobku poskytovatelem garance za podmínek uvedených v těchto pravidlech a zaplacením kupní ceny spotřebiteli. Kupní cena, která je uvedena na dokladu o koupi, bude poskytovatelem spotřebiteli zaplacena na jím udaný bankovní účet nebo poštovní poukázkou na jím udanou adresu.
 8. Podmínkou odkoupení výrobku poskytovatelem a vrácení kupní ceny spotřebiteli je dodržení pravidel garance spotřebitelem. Na vrácení kupní ceny není právní nárok, poskytovatel garance si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této garance. Podmínky garance či její trvání je možné ze strany poskytovatele garance měnit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách nebo době trvání bude změna zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele garance.
 9. V případě nedodržení pravidel garance bude požadavek na vrácení kupní ceny zboží odmítnut a zboží vráceno spotřebiteli na jím udanou adresu.