PRAVIDLA KREATIVNÍ SOUTĚŽE VE ZNĚNÍ ZMĚNY ZE DNE 1. 10. 2016

„Hraj se SodaStream o osobní automobil Hyundai i30 v ceně 384.990 Kč a další ceny“ (dále jen „soutěž").

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost FAST ČR, a.s., se sídlem Černokostelecká 2111, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 267 26 548, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7977, (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 01. 04. 2016 do 31. 12. 2016 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „soutěžící“), která při registraci uvede úplné a pravdivé údaje a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže. Osoba mladší 18-ti let je povinna potvrdit, že má k účasti v soutěži souhlas svých zákonných zástupců, a tento je povinna na vyžádání pořadateli doložit (v případě výherce nejpozději před předáním výhry).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele nebo osoby v obdobném vztahu k pořadateli, jakož i jim osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele nebo osoba v obdobném vztahu k pořadateli, nebo osoba jim blízká, bude ze soutěže vyřazen.

4. Princip a podmínky vstupu do soutěže

Spotřebitel se zapojí do soutěže tak, že

(i) V době trvání soutěže a) min. 3x vymění u pořadatele nebo autorizovaného partnera pořadatele vyprázdněnou plynovou náplň SodaStream (bombičku s plynem CO2) za plnou, nebo b) koupí nový přístroj SodaStream a nákup doloží účtenkou (dále jen „soutěžní nákup“)

(ii) Vytvoří báseň nebo rým s tématem SodaStream (dále jen „umělecké dílo“)

(iii) se v době konání soutěže zaregistruje u pořadatele jako soutěžící tak, že na webové stránce www.sodastream.cz (dále jen “soutěžní web”) vyplní do vstupního formuláře požadované údaje: Jméno, adresu, telefonní číslo, kopie 3 účtenek, email, potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže, doloží soutěžní nákup (uložením kopie účtenky nebo účtenek) a uloží textový soubor obsahující jím vytvořené umělecké dílo.

Soutěže se v době jejího trvání lze zúčastnit opakovaně, a to jednou za každý soutěžní nákup. Více vstupů do soutěže (vždy s doložením nového soutěžního nákupu a vytvořením nového uměleckého díla) zvyšuje šanci na výhru.

Soutěžící, je povinen uschovat originál účtenky(-nek) (dokladu o zaplacení soutěžního nákupu) za účelem ověření platné účasti v soutěži před předáním výhry. Pokud soutěžící nepředloží účtenku(-ky) splňující podmínky těchto pravidel, uvedenou při vstupu do soutěže, bude ze soutěže vyřazen.

5. Výhry v soutěži

V období duben – červen 2016:
1. cena: Espresso Catler ES8010 v nerezovém provedení v hodnotě 9.499 Kč
2. cena: automatický výrobník domácí perlivé vody SodaStream Power v hodnotě 4.999 Kč
3. cena: výrobník domácí perlivé vody SodaStream Jet Pastel v hodnotě 1.599 Kč
4. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
5. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
6. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
7. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
8. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
9. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
10: cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
11. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
12. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
13. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
 

V období červenec - září 2016:
1. cena pračka Hoover DXC417A2S v hodnotě 14.690 Kč
2. cena: automatický výrobník domácí perlivé vody SodaStream Power v hodnotě 4.999 Kč
3. cena: výrobník domácí perlivé vody SodaStream Jet Pastel v hodnotě 1.599 Kč
4. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro
výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
5. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
6. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
7. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
8. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
9. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
10: cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
11. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
12. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
13. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
 

V období říjen - prosinec 2016:
1. cena lednička Hoover HDCS186FXD1C v hodnotě 19.990 Kč
2. cena: automatický výrobník domácí perlivé vody SodaStream Power v hodnotě 4.999 Kč
3. cena: výrobník domácí perlivé vody SodaStream Jet Pastel v hodnotě 1.599 Kč
4. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
5. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
6. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
7. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
8. cena: sada nápojových lahví SodaStream v pastelových barvách a limitované dámské edici pro výrobníky domácí perlivé vody v hodnotě 698 Kč
9. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
10: cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
11. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
12. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč
13. cena: sada 5-ti koncentrovaných příchutí SodaStream pro perlivou vodu v balení 440ml dle vlastního výběru v hodnotě 595 Kč

Hlavní výhra (v období duben - prosinec 2016): osobní automobil Hyundai i30 v hodnotě 384.990 Kč

Účastníci soutěže v každém kalendářním kvartále budou soutěžící, kteří se přihlásili do této soutěže v daném kvartále a rovněž soutěžící, kteří se přihlásili v některém z předchozích kvartálů a doposud v soutěží nezískali žádnou cenu (tím není dotčena možnost opakované účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly). Účastníci soutěže o hlavní výhru budou všichni soutěžící, kteří se přihlásili do soutěže v době jejího trvání. V každém kvartálním kole soutěže vyhrává třináct soutěžících, jejichž umělecká díla budou pořadatelem soutěže vyhodnocena jako nejoriginálnější. Vyhodnocení a vyhlášení každého kvartálního kola proběhne vždy nejpozději do konce měsíce následujícího. Účast výherců v soutěži končí (tím není dotčena možnost opakované účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly). Účastníci soutěže, kteří v příslušném kvartálním kole nezískali žádnou cenu, postupují automaticky do dalších kvartálních kol. Do soutěže o hlavní výhru postupují i soutěžící, kteří získali výhru v některém kvartálním kole. Hlavní výhru získává jeden soutěžící, jehož umělecké dílo bude pořadatelem vyhodnoceno jako umělecky nejhodnotnější. Vyhodnocení a vyhlášení hlavní výhry proběhne nejpozději do 31. 1. 2017.

Výherci soutěže budou o své výhře informováni průběžně vždy po vyhlášení každého kvartálního kola/hlavní výhry, a to na telefonním čísle, které uvedli přes registraci na soutěžním webu, nejpozději však po dobu jednoho týdne po vyhlášení. Nebude-li možné výherce kontaktovat v uvedené lhůtě, přičemž budou pořadatelem učiněny maximálně 3 pokusy, nahrazuje výherce další soutěžící v pořadí v daném soutěžním kole.

Po ověření, že výherce splnil veškeré podmínky soutěže, mu pořadatel předá výhru na výhercem vybrané nejbližší prodejně PLANEO. Hlavní výhru předá pořadatel výherci na adrese v katastrálním území hlavního města Prahy, která bude výherci upřesněna písemně společně s oznámením výhry.

Výherce hlavní výhry je povinen po dobu jednoho roku na automobilu zachovat reklamní polepy SodaStream, s nimiž mu bude hlavní výhra předána. V případě porušení této podmínky ztrácí výherce na hlavní výhru právo a je povinen vrátit hlavní výhru pořadateli.

V případě nesplnění některé ze soutěžních podmínek, zaniká nárok výherce na získání výhry. V tomto případě nahrazuje výherce další soutěžící v pořadí v daném soutěžním kole.

6. Zpracování osobních údajů, osobnostní a autorská práva

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti pořadatele - FAST ČR, a.s., se sídlem Černokostelecká 2111, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 267 26 548 jakožto správce (dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním pro účely administrace a vyhodnocení soutěže a realizace výhry a dále po dobu pěti let od ukončení soutěže pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na cenu, je-li doručeno pořadateli před jejím předáním. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Účastníci soutěže svou účastí v soutěži výslovně souhlasí s tím (a poskytují pořadateli právo), že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a po dobu 5 let od ukončení soutěže zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže.

Účastníci soutěže se výslovně zavazují, že umělecká díla budou vytvořena jimi osobně a původně a svou účastí v soutěži souhlasí s tím (a poskytují pořadateli právo), že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi vytvořená umělecká díla v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou rozmnožovány a po dobu 5 let od ukončení soutěže zveřejňovány všemi způsoby na území České republiky, bez množstevního omezení.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude změna pravidel zveřejněna na internetových stránkách pořadatele.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, je vyloučeno.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na případné věcné výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Při nesplnění či porušení soutěžních podmínek bude účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání nebo pokusu o něj ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry. Není podstatné, zda k takovému jednání nebo pokusu o něj došlo s vědomím či bez vědomí účastníka.

Soutěž a vztahy mezi účastníky a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky.

Tato kreativní soutěž není spotřebitelskou loterií ve smyslu § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.